Исабеков Б.Т., Мұхамбетова Л.Қ.


Исабеков Б.Т., Мұхамбетова Л.Қ.

Описание:

Оқулықта отандық және шетелдік зерттеушілердің өндіріс сала- сының инновациялық қызметтің негізінде кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуының ілімдік-әдістемелік негіздерінің парасатты экономика құрудағы маңызды мәселерінің шешуші шарттары қарастырылады. Зерттеу үрдісіндегі зерделенген негізгі тенденциялар, заңдылықтар және механизмдер жаһандық бәсекелестікті күшейту жағдайында мем- лекеттік билік және басқару органдары шаруашылық жүйені тұрақты дамыту, аймақтық әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларын жобалау кезінде қолдана алады. Оқулық ғылыми зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері- не, жоғары экономикалық және техникалық оқу орындарының оқытушы- ларына, аспиранттары мен студенттеріне, сонымен қатар өндіріс орын- дарының бас мамандары және басқарушы қызметкерлеріне арналады.

Книги Экономика. Международные отношения. Журналистика

Читайте также новинки