1С-Бухгалтерия 8.3 бағдарламасын тәжірибеде қолдану: оқу құралы


Отелбай Ш.К., Шаримхан А.

Описание:

«1С-Бухгалтерия 8.3» бағдарламасын оқуға арналған тәжірибелік құралы, бухгалтерлік есепті автоматтандыруды сапалы, жаңа деңгейге шығаруға қабілетті танымал бухгалтерлік бағдарламада орындалатын зертханалық тапсырмалар мен мысалдарды қамтиды. Ұсынылған курс экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есептегі автоматтандырылған жүйелерді қолдануды зерттеуге көмектеседі. Берілген кейс тапсырмалар «1С: Қазақстан 8.3» бағдарламасын пайдалана отырып, зертханалық сабақтарда апробацияланды. Зертханалық жұмыстарды орындай отырып, студенттер жаңа ақпараттық базаны орнатудан бастап бухгалтерлік есептілікті қалыптастыруға дейінгі толық жолдан өтеді.

Книги Экономика. Международные отношения. Журналистика

Читайте также новинки