Ветеринариялық репрукдоктология. Оқу құралы.


Описание:

Оқу құралында төмендегі сұрақтар қамтылған: малшаруашылығындағы биотехнологиялық əдістер, қолдан ұрықтандыру негіздері, эмбриондарды биотехнологиялық əдістермен алу, апарып салу, криоконсервлеу, микрохирургиялық бөлу, ооциттерді бағалау, организмнен тыс эмбрионды алу, сонымен қатар мал шаруашылығындағы сиыр мен құнажындардың арасындағы бедеуліктің таралуы, олардың себептері, алдын алу іс-шаралары туралы коптеген материалдар берілген. Оқу құралы 6B08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы жəне 6В09101- «Ветеринарлық медицина» мамандығының студенттеріне, ветеринария саласының мамандарына, магистранттарға, докторанттарға арналған.

Книги Животноводство и ветеринария. Агрономия

Читайте также новинки