Мемлекеттік сектордағы ойлау дизайны және инновациялықтехнологиялар: Оқу құралы мемлекеттік басқару, экономика, менеджмент және басқа да мамандықтарының студенттеріне арналған.


Батырова Н.Т.

Описание:

"Оқу құралында мемлекеттік сектордағы инновациялық технологиялардың дамуындағы ерекше маңызға ие ойлау дизайнды ұйымдастыру проблемасының тереңдетілген теориялық мәнін түсіну мен негіздеуді қажет ететін ойлау дизайнды пайдаланып мемлекеттік сектордағы қызметтерді тиімді жолдармен оңтайландырудың экономикалық негіздерінің ерекшеліктері жан-жақты қарастырылған. Оқу құралы жоғары оқу орындарының барлық мамандығының студенттері мен магистранттарының мемлекеттік сектордағы ойлау дизайны және инновациялық технологиялар жайындағы білімдерін арттыруға арналған маңызды курс болып табылады."

Книги Дизайн и архитектура

Читайте также новинки