Хорды дирижерлаудан 3 курс студенттеріне арналған хрестоматия: Оқу құралы музыкалық факультеттердің, музыкалық колледждердің «Хорды дирижерлау» пəнінен 3 курс студенттеріне арналған.


Айнабекова Н.Т. Умирханова Ш.А. Айтжанова Ж.Н.

Описание:

Оқу құралы музыкалық факультеттердің, музыкалық колледждердің «Хорды дирижерлау» пәнінен 3 курс студенттеріне арналған.

Книги Другие

Читайте также новинки