Салыстырмалы шамаларды өлшеу құралдарын түрлендіру коэффициенттерін өлшеудің теориялық және тәжірибелік негіздері: Ошақбаев П.


Жүнісова Г. С.

Описание:

Ұcынылып отырған оқу құралында метрология салаларының бірі саналатын электр энергиясын өлшеуді қамтамасыз ету, көп факторлы әр түрлі нұсқалы проблема, талап етілетін дәлдікке қол жеткізу үшін қажетті ғылыми және ұйымдастырушылық негіздерді, эталондық база мен техникалық құралдарды, метрологиялық нормалар мен ережелер жан-жақты қамтылған. Кітаптағы материалдарда еліміздің қолданыстағы заңдары, өсу жолы, нормативтік құжаттар негізінде баяндалатын заманауи мәселелері қарастырылған, сонымен қатар қазіргі кезге қатысты метрология деректері мен мәліметтері берілген. Салыстырмалы шамаларды өлшеу құралдарын түрлендіру коәффициенттерін өлшеудің теориялық және тәжірибелік негіздері жүйелі келтірілген.

Книги Дизайн и архитектура

Читайте также новинки