Аутизм диагнозы қойылған балалардың психологиялық сипаты: монография. Қашхынбай Б.Б. Наурызбаева А.А.


Айкинбаева Г.К.

Описание:

Ғылыми басылымда отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерін негізге ала отырып аутизмге шалдыққан балаларды ұзақ уақыт бақылау нәтижесінде: аутизм симптомы, бірлескен әлеуметтік өзара қарым-қатынастар ерекшелігі мен сөйлеу тілі, қатынас жасау механизмдері айқындалып жан жақты қарастырылған. Ғылыми басылымның практикалық маңыздылығы балалық аутизм синдромы түсінігіне сипаттама берілген, аутизмге шалдыққан балалардың әлеуметтік бейімделуін арттыру мақсатында түзету-дамыту жұмыстарын ұйымдастыруда қажет болатын ұсыныстар жасалған. Ғылыми басылым жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына, психологтарға және аутист балалармен жұмыс істейтін мамандарға, әрі өздігінен оқып үйренуші қалың оқырманға арналған.

Книги Психология. Педагогика.

Читайте также новинки