Тағамдық жəне санитарлық микробиология: Оқу құралы.


Жапаркулова Н.И. Амирова А.К. Аралбаева А.Н. Утегалиева Р.С.

Описание:

Тағамдық және санитарлық микробиология бойынша теориялық және зертханалық сабақтардың тақырыптары берілген: микробиологиялық зерттеулер үшін жануарлардан алынатын өнімдерді іріктеудің, консервациялаудың және сынамаларды жіберудің жалпы ережелері және тағамның микробиологиялық әдістер туралы жазылған «Тағамдық және санитарлық микробиология» оқу-құралы 6В05101 –Биотехнология мамандығы бойынша жоғарғы оқуорындарындағы бакалавр және оқытушыларға арналған.

Книги Биология. Биотехнология. Химия

Читайте также новинки