Дене шынықтыру мен спорттың биохимиялық негіздері: 6В01401 «Дене шынықтыру мен спорт» білім бағдарламасы оқу құралы


Курбанова Г.Д., Тусупбекова Г.Т., Дюсеналин Б.К.

Описание:

Оқу құралында жалпы биохимия адам ағзасының бұлшық ет қызметінің биохимия негіздері мазмұндалған, ағзаның ең маңызды заттарының химиялық құрылысы мен метаболизм процестері сипатталған, олардың бұлшық ет қызметін қамтамасыз етудегі рөлі айқындалған. Бұлшықетті қысқарту процестерінің биохимиялық аспектілері және бұшықеттегі энергия тузілу механизмдері, қохғалыс сапаларының даму зандылықтары, шаршау, бейімделуді қалпына келтіру, сондай-ақ спортшылардың функционалдық жай- күйін тиімді тамақтану мен диагностикалаудың зандылықтары қарастырылған. 6В01401-«Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттеріне, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт жоғары және орта оқу орындарының оқытушыларына, дене шынықтыру және рекреация бойынша мамандарғы арналған.

Книги Биология. Биотехнология. Химия

Читайте также новинки