Ғылыми зерттеулердің əдістемесі: Оқу құралы.


Абдигалиева Т.Б.

Описание:

Оқу құралы ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және оның кезеңдері туралы, ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен ғылыми нәтижелерді рәсімдеу туралы, ғылыми этиканың негіздері туралы мәліметтерді, сондай-ақ, ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындау, жазу және рәсімдеу жөніндегі ұсыныстарды, ғылыми баяндамаларды, курстық және дипломдық жұмыстар мен жеке тапсырмаларды дайындау, рәсімдеу жөніндегі түсініктерді қамтиды. 6В05101 «Биотехнология» білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған.

Книги Биология. Биотехнология. Химия

Читайте также новинки