Робот техникасы негіздері. Оқулық.


Шыңғысов Б.Т.

Описание:

Кітап техникалық жоғары оқу орындарының студенттері үшін робот техникасының жалпы курсы бойынша оқулық ретінде қарастырылады. Осы сала бойынша мамандандырылатын студенттер үшін бұл кітап алғашқы мамандық пәнінде негізгі әдебиет көзі болуы керек, және оның негізгі тараулары бойынша сәйкесінше арнайы курстар жүргізіледі. Оқулық 5В074600 - «Ғарыштық техника жəне технология» жəне 5В071600 - «Аспапжасау» мамандықтарының студенттеріне арналған.

Книги Робототехника. Космические технологии. Информатика. Программирование.

Читайте также новинки