Костюм композициясы


Тоғабаева Г.Ш.

Описание:

Оқу əдістемелік құралында «Костюм композициясы» пəнінен алған теориялық білімдерін бекітуге арналған нұсқаулық мəліметтер қамтылған. Мұнда болашақ модельер конструкторларға сəн индустриясында киімнің көркемдік дизайнын жəне оның заңдылықтарын сауатты түрде зерттеуге мүмкіндік беріледі. Оқу əдістемелік оқу құралы жалпы колледж жəне жоғары оқу орындарының тігін бұйым өндіру технологтары мен киім дизайн мамандықтарына арналған.

Книги Дизайн и архитектура

Читайте также новинки