Python тілінде программалау негіздері: Оқу құралы.


Халикова К.З. Идрисов С.Н. Маликова Н.Т.

Описание:

Оқу құралында Python тілінде программалау негіздері қарастырылған. Тілдің негізгі ұғымдары мен операторлары талда- нып, мысалдармен берілген. Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған жаттығулар мен программалар кітапханасы келтірілген. Оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орындарының «Инфор- матика» мамандығы білім беру бағдарламасына сай жазылған. Оқу құралы жоғары педагогикалық оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ, жалпы білім беретін мектептер мен колледждердің мұғалімдері мен оқушыларына арналған.

Книги Робототехника. Космические технологии. Информатика. Программирование.

Читайте также новинки