Полиграфия өндірісінің негіздері: оқулық


Базилов Ж.Ж

Описание:

Қазіргі кезеңдегі біздің міндетіміз – Қазақстанның полиграфиялық базасын жедел дамыту, бұрынғы полиграф иялық кәсіпорындарды қайта құрып, жабдықтау және жаңаларын салу болып табылады. Басты мақсат ағымдағы басылымдардың сапасын жақсарту, халыққа ақпарат жеткізудің жеделді гін арттыру және жоғары білікті мамандар даярлау үшін жаңа жұмыс орындарын ашу. Кітап болашақ полиграфистерге арналған.

Книги Полиграфия

Читайте также новинки