Мал азығының құрамы, қоректілігі мен сапасы. Оқу құралы.


Омарқожаұлы Н.

Описание:

Оқу құралында мал азығының қоректілігі мен сапасын бақылап бағалаудың жолдары мен әдістері келтірілген. Азық қоректілігінің көрсеткіштері мен кешенді бағалау жолдары талданған. Мал шаруашы-лығының жемшөп қорын нығайтып, сапасын арттурдың маңызы айтылған. Азық қоректілігі мен сапасын дұрыс бағалау мал азықтандыру құнарлылығын арттырып, мал басының өнімділігін өсіруге мүмкіндік береді. Оқу құралы аграрлық жоғары оқу орындарының студенттері, магистранттары мен докторанттарына, сала мамандары мен шаруа қожалықтары иелеріне арналады.

Книги Животноводство и ветеринария. Агрономия

Читайте также новинки