Мал азықтандыруын құнарландыру. Оқу құралы.


Омарқожаұлы Н.

Описание:

Оқу құралында азық құрамы мен қоректіілігі, дайындау технологиясы мен биохимиясы, азықтандыруға жұмсау реті мен тәртібіі, азықтандыру гигиенасы мен биогеохимиялық аспектері берілген. Азық қоректілігі мен сапасын арттырудың арқасында малдың қоректік мұқтаждығын жан жақты қамтамасыз ететін азықтандыру рациондарының құнарлылығын арттыру жолдары келтірілген. Мал азығы мен азықтандыру биохимиясы, гигиенасы және қоректілігі жөніндегі бұл трактатта мөлшерлеп азықтандырудың биогеохимиялық қырлары толықтыра қарастырылған оқу құралы магистранттар мен докторанттарға, сала ғылыми қызметкерлер» меен мамандарына, біліктілігін арттырушыларға ұсынылады. Азықндыру биохимиясы, гигиенасы, қоректілігі."

Книги Животноводство и ветеринария. Агрономия

Читайте также новинки