Этология. оқу құралы.


Описание:

«Этология» оқу құралында биологиялық және зоопсихологиялық жаратылыстану ғылымдары арасындағы алатын орны сипатталған. Этология пәнінде психиканың даму сатылары және олардың сипаттамасы, ойлау процесінің жануарларға тән қарапайым түрлері, инстинкт туралы қалыптасқан қазіргі көзқарастар, психикалық іс-әрекеттердің онтогенездегі дамуы, үйренудің жануарларда бейімделуіндегі маңызы, зоопсихологияның қолданбалы аспектілері, пән бойынша студенттерге арналған №1 және №2 ағымдық бақылау (тест) сұрақтары мен негізгі қолданбалы әдебинттер жария етілген. Этология оқу құралы 6В09101 – «Ветеринариялық медицина» мамандығы бойынша студенттерге, ветеринария мамандарына, магистранттарға және докторанттарға арналған.

Книги Животноводство и ветеринария. Агрономия

Читайте также новинки