Химиялық синтез практикумы: оқу құралы.


Жақсыбаев М.Ж.

Описание:

Практикумда қарастырылған тәжірибе жұмыстары жай заттардан күрделі қосылыстар синтезін жоспарлау мен жүргізуге, тәжірибелік құрылғыларды дұрыс жинауға, өнім бөлінгенге дейінгі үрдістің дұрыс жүргізілуі мен синтезделген заттардың негізгі физикалық-химиялық қасиеттерін анықтауға негізделген. Оқу құралы жоғарғы оқу орындары «Химия» мамандықтарының студенттеріне арналған.

Книги Химия

Читайте также новинки