Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеу, талдау және сынау әдістері пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық.


Шаймардан М.

Описание:

"Әдістемелік нұсқаулық 5В060600 - «Химия» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған. Әдістемелік нұсқаулық оқу жұмыс жоспары мен «Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеу, талдау және сынау әдістері» пәнінің оқу бағдарламасы талаптарына сай зертханалық жұмыстарды орындауға қажетті мәліметтерді қамтиды. Бұл әдістемелік нұсқаулықта мұнай өнімдерінің негізгі қасиеттері (тығыздығы, тұтқырлығы, жарқыл және тұтану температурасы, кокс қалдығы), булану қасиеттері (дисстилдеу диапазоны, қаныққан бу қысымы), төмен температуралық қасиеттері (лайлану, кристалдану, аққыштық және қату температурасы), шіріткіштік қасиеттері (суда еритін қышқылдар мен негіздер, қышқылдық-негіздігі, күкірт мөлшері), құрамындағы қоспа заттар (су мөлшері, күлділігі, механикалық қоспалар) қатарлы маңызды қасиеттерін талдауға және сынауға арналған жалпы 20 зертханалық жұмыс ұсынылған."

Книги Химия

Читайте также новинки