Органикалық химия. Кітап 1. Органикалық химияның негізгі түсініктері. Оқу құралы.


Дюсеналин Б.К.

Описание:

"«Органикалық химия» кітап 1 «органикалық химияның негізгі түсініктері» атты оқу құралы жоғарғы оқу орындары мен арнайы-орта оқу орындарының барлық мамандықтарының студенттеріне негізгі не қосымша компонент ретінде орналған. Пререквезит ретінде жалпы жəне/немесе бейорганикалық химия болып табылғандықтан студенттер жалпы химия негіздерімен таныс деп саналып, олар негізгі химиялық заңдарды, молекулалық массаны, үрдістердің кинетикасы мен термодинамикасын анықтауға арналған есептерді шығара алады деп есептеледі. Оқу 15 апталық курсқа арналған жеті бөліктен тұрады. Мындағы ұғымдар тек қана органикалық химия тұрғысынан қарастырылады. Бірінші бөлігінде органикалық əлемнің негізгі элементі көміртегі жəне оның қасиеті қарастырылады. Екінші бөлікте студенттер органикалық химия кең тараған химиялық байланыстар түрлерімен танысады. Үшінші бөлік органикалық қосылыстардағы атомдардың өзара əсеріне арналған.төртінші бөлікте молекулалардың реакция алдындағы жағдайлары қарастырылады. Бесінші бөлік химиялық реакциялардың түрлерін тануға бөлінсе. Алтыншы жəне жетінші бқліктерде органикалық қосылыстарды изомериясы, жіктелуі (классификация) жəне номенклатурасы сияқты түсініктер қарастырылады. Ал көмірсутектерден бастап нақты органикалық қосылыстарды екінші жəне кейінгі оқулықтарда қарастыру жоспарланған. Оқу құралы үш блоктан жəне химиялық терминдер сөздігінен тұрады. Қазақша жəне орысша екі тілде жазылған. Теорилық бөліктің шеткі жағында студенттер органикалық химияда терең із қалдырған ғалымдардың өмірбаянымен таныса алады."

Книги Химия

Читайте также новинки