Органикалық химия. Кітап 2. Көмірсутектер.Оқу құралы.


Дюсеналин Б.К.

Описание:

«Органикалық химия» 2 кітап «Көмірсутектер» оқу құралы негізгі немесе қосымша компонент ретінде барлық мамандықтардың жоғары оқу орындары мен орта арнаулы оқу орындарының студенттеріне арналған. «Органикалық химия. Кітап 1. Органикалық химияның негізгі түсініктері» атты бірінші кітабының логикалық жалғасы бола отырып, ол органикалық химияның көмірсутектер сияқты маңызды қабатын қамтиды. Пререквизиттер жалпы және/немесе бейорганикалық химия болып табылады, сондықтан студенттер жалпы химияның негіздерімен таныс және негізгі химиялық заңдарды, молекулалық массаларды, процестердің кинетикасы мен термодинамикасын анықтауға стандартты есептер шығара алады деп болжанады. Оқу құралы 15 апталық курсқа арналған жеті бөлімнен тұрады. Көмірсутектер келесі ретпен қарастырылады: алкандар, алкендер, алкадиендер, алкиндер, циклоалкандар, мононуклеарлы және көп ядролы ареналар.

Книги Химия

Читайте также новинки